Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejné zakázky v moderním pojetí.
podlimitní Hodnocení 31.05.2019 09.07.2019 10:00
Veřejné zakázky v moderním pojetí
podlimitní Zadáno 31.05.2019 09.07.2019 09:00
Dodávka IT techniky
podlimitní Zadáno 30.05.2019 24.06.2019 09:00
Dodávka tonerů
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 09:00
dodávka tužek
podlimitní Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 09:00
Dodávka učebnic
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 09:00
Dodávka vína
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 09:00
Právní služby
podlimitní Zadáno 30.05.2019 24.06.2019 10:00
Realizace domu-Barevný svět
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 09:00
Sanace svahu
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 09:00
Nákup uhlí
podlimitní Zadáno 30.05.2019 27.06.2019 07:00
Elektronické nabídky
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 29.05.2019 08:00
Workshop elektronického podávání nabídek 28.5.2019
podlimitní Hodnocení 27.05.2019 27.06.2019 08:00
rččrřčr
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 29.05.2019 10:00
části Nákup zboží 06.05.2019
podlimitní Hodnocení 06.05.2019 28.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016