Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Workshop elektronického podávání nabídek 5.9.2019
podlimitní Hodnocení 04.09.2019 04.10.2019 17:00
Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov
podlimitní Hodnocení 03.09.2019 18.09.2019 09:00
Inženýrsko-geologický průzkum KoPÚ Proruby
podlimitní Zadáno 03.09.2019 20.09.2019 11:00
Nákup kancelářských židlí
podlimitní Zadáno 03.09.2019 20.09.2019 11:00
Rekonstrukce polní cesty C6 3.9.2019
podlimitní Hodnocení 03.09.2019 22.10.2019 11:00
TDI pro stavbu nádrž N1 v k.ú. Sudoměřice
podlimitní Zadáno 03.09.2019 18.09.2019 11:00
Úklid černé skládky na pozemku KN 596/1 v k.ú. Dobranov
podlimitní Zadáno 03.09.2019 20.09.2019 11:00
Úprava zeleně v ústředí
podlimitní Zadáno 03.09.2019 20.09.2019 11:00
dodávka nábytku
podlimitní Zadáno 02.09.2019 06.09.2019 11:00
Technický dozor stavebníka Náchod
podlimitní Hodnocení 02.09.2019 12.09.2019 11:00
nákup horských kol
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.08.2019 30.08.2019 13:00
zakázka na části
nadlimitní Zadávání 20.08.2019
Soutěž o návrh Klára
nadlimitní Ukončeno 20.08.2019 20.09.2019 10:00
Soutěž o návrh sklepu
nadlimitní Ukončeno 20.08.2019 29.08.2019 10:00
Workshop elektronického podávání nabídek 21.8.2019
podlimitní Hodnocení 19.08.2019 19.09.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016